18.5.16

No cal dir mentides
per tenir raó.
N'hi ha prou
amb la raó,
si se'n té.

Fer el mort
a l'ull del remolí
de la gorga del riu que neix
a la deu del destí,
per provar sort.

4.5.16

No calien utopies,
ni pàtries,
ni déus,
ni mites,
per viure la vida.

N'hi havia prou                 
amb la vida. 

Però, aleshores,
no ho sabíem.