9.8.13


La veritat és la veritat,
encara
que no sigui l'única,
i mentir en defensa pròpia
no és motiu d'exculpació.

La mentida és la mentida.

6.8.13

2.8.13