23.1.08

Les mans de l'Anna
Mai he conegut unes mans tan sàvies com les mans de l'Anna. Les mans de l'Anna tenen vida pròpia: parlen, senten, guareixen, calmen, esperonen. Entre moltes d'altres coses, el món de l'art, sense les mans de l'Anna, no seria el mateix.