11.1.12

La creu del fons de l'estany de Santes Creus