7.6.09

Els clavells vermells del replà de dalt 02