18.5.16

No cal dir mentides
per tenir raó.
N'hi ha prou
amb la raó,
si se'n té.