4.5.16

No calien utopies,
ni pàtries,
ni déus,
ni mites,
per viure la vida.

N'hi havia prou                 
amb la vida. 

Però, aleshores,
no ho sabíem.