17.7.15

El perfum,
l'aroma
i l'olfacte.

La cadena
i les baules.

Res, l'una

sense l'altra.