6.5.15

No calien utopies,
ni pàtries,
ni déus,
ni mites,
per viure la vida.

Amb la vida n'hi havia prou.
Però aleshores no ho sabíem.