28.4.13


Plou.
Plou relaxadament.
Amb continuïtat però.
Això és bo per les collites.
La pluja purifica l'ambient,
neteja les aigües agonitzants dels rius
i dóna saba nova a tot el món vegetal.
Tot mineral és prest
per noves i espontànies cristal·litzacions.

Penso en tu.
Un ocell ha perdut el seu niu
i, amb l'espasme de l'agònic,
exhala el seu darrer plany.

Un llamp rubrica la seva signatura
per donar el vist i plau.

Resta l'ordre.