23.12.12


Em calen dos remeis,
tres solucions,
alguna resposta
i un miracle,
per anar tirant
i no arribar enlloc.

Imagina't si,
a més a més,
tingués pretensions.