6.9.12


El temps no envelleix.
Envellim nosaltres,
les coses i els fets,
mentre ell segueix,
segueix i segueix,
calmadament,
amb ínfules d'etern.