4.7.12


Massa mosca morta
cagant-se en tot
per tot arreu
a totes hores,
i jo sense flit.