10.6.12


Només som demà,
i potser un bri d'ara mateix.


Essencialment és així,
dramatúrgies a part.


La resta,
hemeroteca
i potser algun altre demà.