2.4.12


Pretenia ser humil,
sense humiliar-se,
i ser entès.
I no se'n va sortir.
Massa complex.