3.3.12


No paguem ous per gallines.
No és el mateix,
malgrat poder-ho arribar a ser.