25.1.12


Tic.
Tac.
Tic.
Tac.
Tic.

El rellotge s'ha aturat
i no sé a quin dia estic.