9.8.11

Veure
el que veuen els ulls només.
Sentir només
el que l'oïda sent.
I només parlar
amb salmòdies indolents.

Amb això n'hi ha prou
per anar fent,
sense grans ensurts,
i amb el vist-i-plau de la gent.

Què més volem ?