3.10.10


Les pitjors coses
es poden dir
de la millor manera.