24.8.10

Perquè una cosa sigui,
s'ha de fer saber.

Si només la saps tu,
la creus tu,
la defenses tu només,
aquesta cosa no és,
no existeix.

I creu-me que sé de què et parlo,
malgrat no saber-ho ningú més