14.10.09

Estimem perquè ens estimin
i així sentir-nos estimats.
Fem pels altres a favor nostre.