3.9.09

Hi ha massa galls
que posen ous.


Planyo les gallines
d’alguns galliners.