17.7.08

No descobreixo res si dic
que viure és senzillament
fer coses,
però em quedo més tranquil.
Tota definició,
per elemental que sigui,
m'ordena,
em calma.
Malgrat tot,
seguiré sense dormir
per culpa del meu vici
de pensar que sóc culpable
de que el món no sigui perfecte.