22.6.08

Tots som una ficció,
un miratge,
un tant per cent,
una aproximació,
un quasi.