16.3.08

Se'm fa més fàcil
pensar que el món
és una enorme platja,
de la qual som ones,
i que no és en va
el nostre anar i venir,
alternativament,
cap a la vida
i cap a la mort.


Se'm fa més fàcil
pensar que he de morir
davant d'un
i darrera d'un altre,
com he viscut,
i que és mentida
que es neix tot sol
i es mor tot sol.


Se'm fa més fàcil
pensar que el món
és una enorme platja.