26.3.08

Posseir un rellotge
no confereix
la propietat del temps.