31.3.08

L’amor no es pot
donar per suposat,
per sobreentès,
s’ha de proclamar
a crit pelat,
als quatre vents,
per deixar-lo escripturat.


L’amor no dit,
no declarat,
l’amor silent,
és menys amor,
està escapçat
és incomplet,
és amor malbaratat.