6.3.08

Hi ha qui creu que la vida és
com ell creu que és,
i això no sempre és així,
per no dir mai.