15.2.08

Em varen parlar d'un home
que fou capaç de prendre
brolls d'aigua i llum amb els dits,
i no ho vaig creure.
No podia imaginar
la nota sense l'instrument,
malgrat haver sentit
l'aroma sense veure
l'origen de l'essència.


Mai no he escrit cap poema.
Ho has fet tu per mi.
Tu has estat qui ha mogut
el meu cor i els meus dits.