13.2.08

El temps no es perd.
A cops es deixa de guanyar.