8.2.08

Allò més pur,
més net,
més dur,
més cert
de l'amor
és quan neix
i quan mor.


Quan neix,
pel que ens resta d'estimar
i no sabrem estimar.


Quan mor,
pel que ens resta d'oblidar
i no podrem oblidar.


Allò més pur,
més net,
més dur,
més cert
de l'amor
és quan neix
i quan mor
i, de la vida,
l'esperança
i els records.